podnikání

Moje Firma

Moje firma: Průvodce úspěšným podnikáním v digitální době

Co je podnikání a proč je důležité pro ekonomiku? Podnikání je činnost spočívající v produkci a prodeji zboží či poskytování služeb za účelem dosažení zisku. Je klíčovým pilířem ekonomiky, neboť podniky generují pracovní místa, inovace a ekonomický růst. Podnikání podporuje konkurenci, což vede ke zlepšení...

Podnikání v České republice: Novinky a trendy v obchodních korporacích

Co jsou obchodní korporace? Obchodní korporace jsou právnické osoby, které mají za úkol podnikatelskou činnost. Jsou to organizace, které mají vlastní právní subjektivitu a mohou samostatně uzavírat smlouvy, vlastnit majetek a nést odpovědnost za své závazky. Obchodní korporace se často zakládají za účelem dosažení...