obchodní korporace

Podnikání v České republice: Novinky a trendy v obchodních korporacích

Co jsou obchodní korporace? Obchodní korporace jsou právnické osoby, které mají za úkol podnikatelskou činnost. Jsou to organizace, které mají vlastní právní subjektivitu a mohou samostatně uzavírat smlouvy, vlastnit majetek a nést odpovědnost za své závazky. Obchodní korporace se často zakládají za účelem dosažení...