metoda strategického plánování

Swot Analýza

Jak provést efektivní SWOT analýzu pro úspěšné podnikání

Co je SWOT analýza a jak funguje? SWOT analýza je strategický nástroj, který pomáhá podnikům posoudit jejich vnitřní silné a slabé stránky a vnější příležitosti a hrozby. Zkratka SWOT pochází z anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Tato...