analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Swot

SWOT analýza: Klíčový nástroj pro podnikání v moderním světě

Co je SWOT analýza? SWOT analýza je nástroj, který slouží k posouzení silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) daného podnikání. Tento analytický přístup umožňuje identifikovat interní a externí faktory ovlivňující firmu. SWOT analýza pomáhá podnikům...